HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI QUY NHƠN

 Giảm 200K cho 10 học viên nhanh tay đăng ký đầu tiên  Giảm học phí mạnh cho các học viên đăng ký theo nhóm đăng ký trước khai giảng   Giảm 20% học phí khi đăng ký 2 chương trình đào tạo   VỚI PHƯƠNG CHÂM MANG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LÊN

Xem Thêm

TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VIỆT Á TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GV CĐ, ĐH

Trung Tâm Hướng nghiệp Việt Á tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư  phạm cho Giảng viên cao đẳng, đại học, như sau:  *MỤC ĐÍCH : Trang bị kiến thức, kỹ năng Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên cao đẳng, đại học.  *ĐỐI TƯỢNG : Giảng viên các trường cao đẳng, đại học  Người có nguyện vọng làm việc tại các trường cao đẳng, đại học  Sinh viên năm cuối có nguyện vọng tham gia

Xem Thêm
Call Now Button
error: Content is protected !!