TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VIỆT Á QUY NHƠN TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NVSP CHO GV CĐ-ĐH

Trung Tâm Hướng nghiệp Việt  Á tổ  chức lớp bồi dưỡng  Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng  viên cao đẳng, đại học, như sau:  *MỤC ĐÍCH : Trang bị kiến thức, kỹ năng Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên cao đẳng, đại học.  *ĐỐI TƯỢNG : Giảng viên các trường cao đẳng, đại học  Người có nguyện vọng làm việc tại các trường cao đẳng, đại học  Sinh

Xem Thêm

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI CÓ BẰNG CỬ NHÂN CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TH-THCS-THPT TẠI BÌNH ĐỊNH

   Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương  trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người  có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở  thành giáo  viên tiểu học; Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương  trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người  có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp  có nguyện vọng trở thành giáo viên

Xem Thêm

CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TH-THCS-THPT TẠI BÌNH ĐỊNH

   Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương  trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người  có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở  thành giáo  viên tiểu học; Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương  trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người  có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp  có nguyện vọng trở thành giáo viên

Xem Thêm
Call Now Button
error: Content is protected !!