TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VIỆT Á TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GV CĐ, ĐH

Trung Tâm Hướng nghiệp Việt Á tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư  phạm cho Giảng viên cao đẳng, đại học, như sau:  *MỤC ĐÍCH : Trang bị kiến thức, kỹ năng Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên cao đẳng, đại học.  *ĐỐI TƯỢNG : Giảng viên các trường cao đẳng, đại học  Người có nguyện vọng làm việc tại các trường cao đẳng, đại học  Sinh viên năm cuối có nguyện vọng tham gia

Xem Thêm
Call Now Button
error: Content is protected !!