Thông báo chiêu sinh đào tạo các lớp học ngắn hạn Online tại Trung Tâm Đào Tạo Việt Á Quy Nhơn – Bình Định vào tháng 9/2021

Chương trình đạo tạo và tuyển sinh toàn quốc Thông báo chiêu sinh đào tạo các lớp học ngắn hạn  Online tại Trung Tâm Đào Tạo Việt Á Quy Nhơn – Bình Định vào tháng 9/2021 như sau: Để tạo điều kiện cho

Xem Thêm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VIỆT Á QUY NHƠN TUYỂN SINH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC ,BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN VÀO THÁNG 9

Để tạo điều kiện cho sinh viên đang học tập, đã ra trường và đi làm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng đòi hỏi của công việc và nhu cầu của xã hội, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VIỆT Á QUY NHƠN liê tuyển sinh khai giảng các khóa học đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn . Học online

Xem Thêm

CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI QUY NHƠN VÀO THÁNG 9

ĐỐI TƯỢNG : Là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức có nhu cầu thi nâng ngạch công chức hoặc thăng hạng viên chức và người có nhu cầu đăng ký  tuyển  dụng làm công chức, viên chức văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức.   CHỨNG CHỈ : Nghiệp vụ văn thư được cấp theo

Xem Thêm

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI CÓ BẰNG CỬ NHÂN CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TH-THCS-THPT TẠI BÌNH ĐỊNH

   Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương  trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người  có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở  thành giáo  viên tiểu học; Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương  trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người  có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp  có nguyện vọng trở thành giáo viên

Xem Thêm
Call Now Button
error: Content is protected !!