TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VIỆT Á QUY NHƠN MỞ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC VÀO THÁNG 7

Trung Tâm Hướng nghiệp Việt  Á tổ  chức lớp bồi dưỡng  Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng  viên cao đẳng, đại học, như sau:  *MỤC ĐÍCH : Trang bị kiến thức, kỹ năng Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên cao đẳng, đại học.  *ĐỐI TƯỢNG : Giảng viên các trường cao đẳng, đại học  Người có nguyện vọng làm việc tại các trường cao đẳng, đại học  Sinh

Xem Thêm
Call Now Button
error: Content is protected !!