LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

— Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học;

— Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông;

— Trung tâm đào tạo Việt Á kết hợp với trường DHSP Huế thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông. Cụ thể nội dung các lớp như sau:

* KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI CÓ BẰNG CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH PHÙ HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC:

— Đối tượng tham gia khóa học: Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học dạy các môn: Tin học, Thể dục, Tiếng Anh, Công nghệ.

— Các đối tượng có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ được miễn các học phần tương ứng đã được học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được cấp bằng và chứng chỉ.

— Chương trình bồi dưỡng: 35 tín chỉ.

* BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI CÓ BẰNG CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH PHÙ HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:

— Đối tượng tham gia khóa học: Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.

— Các đối tượng có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ được miễn các học phần tương ứng đã học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được cấp bằng và chứng chỉ.

— Chương trình bồi dưỡng: 34 tín chỉ.

* THỜI GIAN HỌC :

Thời gian học 12 tháng, trong đó: học thực tế 4-6 tháng, sau đó đi thực tập

— Học thứ 7, chủ nhật

* HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG:

— Bồi dưỡng online.

* HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC:

— Đơn đăng ký học (theo mẫu)

— Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên phô tô công chứng

— Chứng minh thư phô tô công chứng

— 03 ảnh cỡ 3×4

THÔNG TIN LIÊN HỆ: Mọi thông tin về khóa học, học viên vui lòng liên hệ với trung tâm để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký tham gia khóa học:

Trung tâm Đào Tạo Việt Á Bình Định

Địa chỉ: 147 Trần Hưng Đạo – TP Quy Nhơn – Bình Đinh

Hotline: 0857.22.88.44

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
error: Content is protected !!